Juridisch advies nodig? Het kantoor staat u graag terzijde

Smits Advocatuur streeft ernaar recht te laten doen aan uw belangen

Vanaf 1984 richt mr. P.G.C.P. Smits zich, opgeleid aan de Universiteit Nijmegen, als advocaat met name op het arbeidsrecht, het strafrecht, het familie- en jeugdrecht en agrarisch recht. In 2014 en 2018 voltooide zij ook de specialisatieopleidingen op het gebied van slachtofferzaken en onderwijsrecht. Vanaf 2012 voert zij een eigen praktijk te ‘s-Hertogenbosch. Zij is lid van de specialistenverenigingen op de genoemde rechtsgebieden. Het streven hier is om, door samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en uiterste inzet, voor u oplossingen te vinden, die wet en rechtspraak mogelijk maken.

Rechtsgebieden

Tarieven

Mw mr. P.G.C.P. Smits werkt op basis van betalend tarief en gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor alleenstaanden is er recht op gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand als het fiscaal jaarinkomen in het peiljaar onder de € 28.600 is. Voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen gaat het om een jaarinkomen onder de € 40.400 (bruto). Voor de hoogte van de eigen bijdrage wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand gebruikt uw inkomen van twee jaar geleden. Heeft u dit jaar of vorig jaar minder inkomen en/of vermogen dan kunt u een zogenoemde peiljaarverlegging aanvragen.

Mocht u boven de inkomensgrens volgens de Raad voor Rechtsbijstand uitkomen dan wordt er voor u gewerkt op basis van een betalend tarief van € 225 euro per uur exclusief BTW, met de mogelijkheid van reële termijnbetalingen, als u niet in staat bent om de rekening ineens te betalen.